shadow_line

INTERDYSCYPLINARNY OŚRODEK BADAWCZY

CELEM OŚRODKA JEST WIELOWYMIAROWE BADANIE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU POTENCJAŁU LUDZKIEGO ORAZ WIELOASPEKTOWA EKSPLORACJA RÓŻNYCH OBSZARÓW RZECZYWISTOŚCI. JEDNYM Z PODSTAWOWYCH PRIORYTETÓW JEST POSZUKIWANIE SPOSOBÓW AKCELERACJI ZINTEGROWANEGO ROZWOJU,BADANIE ICH EFEKTYWNOŚCI I PERSPEKTYWY ZASTOSOWANIA W PRAKTYCE. INTERDYSCYPLINARNY ZESPÓŁ ZRZESZAJĄCY REPREZENTANTÓW RÓŻNYCH DZIEDZIN NAUKI REALIZUJE CELE FUNDACJI. BADANIA DOTYCZĄ W SZCZEGÓLNOŚCI METOD SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI NEUROPLASTYCZNOŚCI MÓZGU ORAZ URUCHAMIANIU NATURALNYCH ZDOLNOŚCI ADAPTACYJNYCH I TWÓRCZYCH CZŁOWIEKA. PRZEDMIOTEM BADAŃ SĄ TAKŻE ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY CZŁOWIEKIEM A KULTURĄ, ORAZ POSZUKIWANIE CZYNNIKÓW I TECHNIK CZASOWO LUB TRWALE POSZERZAJĄCYCH ŚWIADOMOŚĆ. INTERDYSCYPLINARNY ZESPÓŁ BADAWCZY SKŁADA SIĘ Z NAUKOWCÓW REPREZENTUJĄCYCH UZUPEŁNIAJĄCE I KOOPERUJĄCE DZIEDZINY WIEDZY. POLA BADAWCZE OBEJMUJĄ TAKIE DZIEDZINY JAK: MEDYCYNA, PSYCHOLOGIA, FIZYKA KWANTOWA, NEUROBIOLOGIA, ETNOBOTANIKA I ETNOMEDYCYNA, RELIGIOZNAWSTWO I ANTROPOLOGIA.