shadow_line

MISJA

NASZĄ MISJĄ JEST KREATYWNA INTEGRACJA ŚRODOWISKA NAUKOWEGO POPRZEZ:

 • TWORZENIE WSPÓLNEJ PLATFORMY WYMIANY MYŚLI I WSPÓŁPRACY DLA BADACZY REPREZENTUJĄCYCH RÓŻNORODNE DZIEDZINY WIEDZY.
 • KSZTAŁTOWANIE NOWEGO OBLICZA NAUKI KONSOLIDUJĄCEJ ROZDZIELONE DYSCYPLINY W CAŁOŚĆ OPARTĄ NA DIALOGU I WSPÓŁPRACY,
 • TOROWANIE PRZESTRZENI DLA EDUKACJI WSZECHSTRONNEJ, OTWARTEJ I INSPIRUJĄCEJ DO TWÓRCZYCH POSZUKIWAŃ,
 • POSZUKIWANIE, BADANIE I POPULARYZACJĘ METOD ROZWIJAJĄCYCH WSZYSTKIE ASPEKTY POTENCJAŁU LUDZKIEGO.
 • PUBLIKACJĘ I ROZPOWSZECHNIANIE LITERATURY OMAWIAJĄCEJ NAJBARDZIEJ INTERESUJĄCE ZDOBYCZE WSPÓŁCZESNEJ NAUKI.
 • PREZENTACJĘ NAJNOWSZYCH BADAŃ Z RÓŻNYCH OBSZARÓW NAUKI I KULTURY W CZASOPIŚMIE NAUKOWYM ( NOWY PARADYGMAT) POD REDAKCJĄ NAJWYBITNIEJSZYCH PROMOTORÓW KOOPERUJĄCYCH DYSCYPLIN.
 • OPRACOWANIE STRATEGII ŁĄCZĄCYCH ASPEKT POMIARU OBIEKTYWNEGO Z NIEMIERZALNYM DOŚWIADCZENIEM INDYWIDUALNYM. PODEJMIEMY PRÓBĘ OPISANIA NOETYCZNYCH DOŚWIADCZEŃ CZŁOWIEKA I ZINTEGROWANIA WIEDZY NA ICH TEMAT Z NOWOCZESNYMI TEORIAMI PSYCHOLOGICZNYMI W TAKI SPOSÓB, ABY OBEJMOWAŁY ONE SFERĘ TYCH DOŚWIADCZEŃ.
 • OPRACOWANIE PROCEDUR PROWADZENIA I WERYFIKACJI BADAŃ PRZYJMUJĄCYCH PERSPEKTYWĘ POSZERZONĄ O CZYNNIK NOETYCZNY I KORZYSTAJĄCYCH ZE ZDOBYCZY RÓŻNYCH OBSZARÓW KOMPETENCJI.
 • TWORZENIE HOLISTYCZNYCH PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH I POMOCOWYCH OPARTYCH NA WSPÓŁPRACY SPECJALISTÓW EDUKATORÓW I PRAKTYKÓW RÓŻNYCH DYSCYPLIN I KIERUNKÓW.
 • WSPÓŁPRACĘ Z INSTYTUCJAMI ZAINTERESOWANYMI WIELOASPEKTOWYM, INTEGRALNYM ROZWOJEM I SZEROKO ROZUMIANĄ TRANSFORMACJĄ CZŁOWIEKA, JEGO OTOCZENIA, KULTURY, ORAZ JEJ WYTWORÓW.
 • DZIAŁANIA I EDUKACJĘ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA, EKOLOGII, ORAZ PRAWA DO ŻYCIA I HUMANITARNEGO TRAKTOWANIA WSZYSTKICH ISTOT NA ZIEMI.
 • PROWADZENIE INTERDYSCYPLINARNYCH SZKOLEŃ, WARSZTATÓW I TRENINGÓW ROZWIJAJĄCYCH POTENCJAŁ LUDZKI.
 • ORGANIZACJĘ WYPRAW SZKOLENIOWO- BADAWCZYCH WE WSPÓŁPRACY Z INTERDYSCYPLINARNYM ZESPOŁEM BADACZY OCENIAJĄCYM WARTOŚĆ ZGROMADZONEGO MATERIAŁU.