shadow_line

WYPRAWY BADAWCZE

ORGANIZUJEMY WYPRAWY SZKOLENIOWO-BADAWCZE W REJONY UMOŻLIWIAJĄCE PROWADZENIE BEZPOŚREDNICH DOŚWIADCZEŃ A JEDNOCZEŚNIE - GROMADZENIE MATERIAŁU BADAWCZEGO Z UWZGLĘDNIENIEM WSZYSTKICH ASPEKTÓW, W TYM TAKŻE ICH ENERGETYCZNO-INFORMACYJNEGO CHARAKTERU, ZJAWISK DOKONUJĄCYCH SIĘ W CZŁOWIEKU I JEGO OTOCZENIU.